گیاه جعفری

به نقل از آکاایران: گیاه یک ساله سریع الرشد به بلندی ۲۳ سانتی متر، دارای گل های زرد لیموئی که از اواخر بهار تا اوایل پائیز ظاهر می شوند...  

گیاه جعفری

ـ خانواده: Compositae
ـ نام علمی: Taqetes Gem Series Lemon Gem

ـ نیازها:
به مکان آفتابی و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی گراد می باشد. جهت ازدیاد طول دوره گل دهی مرتباً گل های خشک را می چینند.  
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در اسفند، فروردین در گلخانه و یا فروردین، اردیبهشت مستقیماً در باغچه، در حالت اول نشا ها را در اردیبهشت یا خردادماه به باغچه منتقل می کنند.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران