گیاه تکمه ای
 
گیاه یک ساله به بلندی ۳۰ و گستردگی ۲۰ سانتی متر است دارای برگ های کرکدار تخم مرغی شکل بوده و گل های آن به رنگ های صورتی، زرد، نارنجی، ارغوانی و سفید در تابستان و اوایل پائیز ظاهر می شوند... 

گیاه تکمه ای

ـ خانواده: Amaranthaceae
ـ نام علمی: Gomphrena globosa

 ـ نیازها:
به مکان آفتابی و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی گراد می باشد.
 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در اوایل بهار امکان پذیر است.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران