مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - گیاه اطلسی
 
به نقل از آکاایران: گیاه دائمی با ساقه های منشعب و نسبتاً سریع الرشد که به صورت گیاه یک ساله کاشت و پرورش می یابد. گل های شیپوری شکل آن در رنگ های مختلف و یا دو رنگ در تابستان، پائیز ظاهر می شوند. حداکثر بلندی ۳۰ - ۱۵ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی متر می رسد... 

گل اطلسی

ـ نیازها:
مکان آفتابی و محفوظ که از وزش باد در امان باشد. گلبرگ های ارقام گل درشت (قطر گل ۱۰ - ۸ سانتی متر) در اثر ریزش باران آسیب می بینند و ارقامی که گل های کوچک تر و فراوان دارند در مقابل باران مقاوم تر هستند.
 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در گلدان درون گلخانه در بهار امکان پذیر است.

ویرایش و تلخیص:آکاایران