گیاه افوربیا

آکاایران: گیاه گوشتی کروی به بلندی و گستردگی ۱۰ سانتی متر است دارای ساقه گوشتی شیاردار سبز مایل به خاکستری بوده و برگ های آن کوچک و غیرقابل توجه می باشد... 

گیاه افوربیا

ـ خانواده: Euphorbiaceae
ـ نام علمی: Euphorbia meloformis

ـ نیازها:
به مکان کاملاً آفتابی و خاک سبک با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی گراد می باشد.
 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر و تقسیم گیاه در بهار امکان پذیر است.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران