گیاه اسیبریس
 
آکاایران: گیاهی است یک ساله و سریع الرشد با برگ های سرنیزه ای که گل های سفید و معطر آن به صورت مجتمع در گل آذین های مسطح در فصل تابستان ظاهر می شوند. حداکثربلندی ۳۰ و گستردگی آن به ۱۵ سانتی متر می رسد... 

گیاه اسیبریس

ـ خانواده: Cruciferae
ـ نام علمی: Iberis amara

ـ نیازها:
مکان آفتابی، خاک دارای زهکش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.
 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار امکان پذیر است.

گرداوری: بخش اطلاعات عموم آکاایران