گیاه استاتیس

به نقل از آکاایران: گیاه دائمی به بلندی ۴۵ و گستردگی ۳۰ سانتی متر است که به صورت گیاه یک ساله کاشته می شود. دارای برگ های سرنیزه ای شکل لوب دار بوده و گل های آبی، صورتی و سفید آن اوایل پائیز ظاهر می شوند که به عنوان گل بریده و گل خشک کاربرد دارند.

گیاه استاتیس

ـ خانواده: Plumbaginaceae
ـ نام علمی: Limonium Sinuatum


ـ نیازها:
به مکان کاملاً آفتابی، خاک ترجیحاً شنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی گراد می باشد.
 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در پائیز یا اوایل بهار امکان پذیر است.

گردآوری: بخش دین و اندیشه اکاایران