گیاه اریترونیوم

گیاهی دائمی پیازی به بلندی ۳۵ - ۱۵ و گستردگی ۱۰ سانتی متر است دارای برگ های سبز بیضی شکل با خال های برنزی بوده و گل های زرد آن در بهار ظاهر می شوند...

گیاه اریترونیوم

ـ خانواده: Liliaceae
ـ نام علمی: Erythronium Pagoda

 
ـ نیازها:
به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و دارای زهکشی خوب نیاز دارد. آب و هوای خنک را بیشتر می پسندد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد. باید پیازها در طول دوره استراحت کمی رطوبت داشته باشند.
 
ـ ازدیاد:
از طریق تقسیم گیاه پس از اتمام گل دهی امکان پذیر است.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران