گیاه ارانتیس

این گیاه دارای ریشه غده ای است بلندی آن به ۵ - ۱۰ و گستردگی آن به ۸ - ۱۰ سانتی متر می رسد...

گیاه ارانتیس

ـ خانواده: Ranuneulaculaceae
ـ نام علمی: Eranthis hyemalis

 دارای برگ های سبز براق است و گل های زرد رنگ آن به شکل گل لاله اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می شوند.

ـ نیازها:
مکان نیمه سایه را ترجیح می دهد و به خاک غنی از هوموس با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است. پیازها را در عمق ۵ سانتی متری خاک و به فاصله ۸ - ۱۰ سانتی متر از یکدیگر می کارند.

ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر رسیده در اول تابستان و یا تقسیم غده های بزرگ از اوایل تا اواخر پائیز امکان پذیر است.

گرداوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران