به نقل از آکاایران: گل تخته شستی نقاشی معروف به گل مهمان نوازی از انواع گیاهان زیبا و قابل کاشت در فضای آپارتمان است. این گیاه در مناطق گرم و مرطوب بخوبی پرورش پیدا می کند.
از این رو توصیه می شود قبل از کاشت، دما و رطوبت اتاق را تنظیم کنید...

گل مهمان نوازی

درجه حرارت اتاق نباید کمتر از ۱۸ درجه سانتیگراد باشد. برای تأمین رطوبت می توان از دستگاه بخور استفاده کرد.
گلدان را از خاک مناسب، سبک و مرطوب پرکرده و دانه ها را در عمق ۱۰ سانتی متری خاک بکارید. گلدان ها را در سایه و دور از نور مستقیم خورشید قرار دهید. خاک گلدان بهتر است همیشه مرطوب باشد.
برای زهکشی بهتر خاک، دو یا سه سوراخ در کف گلدان ها ایجاد کرده و در هفته حداقل دو بار گلدان ها را آبیاری کنید.
این گیاه سه تا هفت هفته پس از کاشت اولیه، جوانه می زند.
برای رشد بهتر گیاه توصیه می شود هر سه ماه یکبار خاک گلدان را با کودهای غنی از نیتروژن و پتاسیم مخلوط کنید. 

گرداوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران