به نقل از آکاایران: هاریانوم از انواع گیاه ارکیده در اندازه و رنگ های گوناگون است که به راحتی می توان آن را در فضای آپارتمان پرورش داد.
قبل از کاشت، گلدانی را در اندازه متوسط انتخاب کرده و بذرها را در عمق ۲۰ سانتی متری خاک بکارید...

گل هاریانوم

خاک غنی از ماسه، خاک برگ و بارور کننده ها مانند نیتروژن و پتاسیم برای پرورش این گیاه مناسب است. گلدان ها را در نورگیرترین قسمت آپارتمان و در معرض نور غیرمستقیم خورشید قرار دهید. آبیاری گیاه هاریانوم باید بطور منظم و حداقل سه بار در هفته انجام شود. برای زهکشی بهتر می توان در کف گلدان دو یا سه سوراخ ایجاد یا از یک زیر گلدانی بزرگ استفاده کرد. PH خاک بهتر است بین هفت تا هشت و نیم باشد. تکثیر گیاه از طریق بذر و قلمه زدن امکان پذیر است. 

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران