گیاه گلوکسینا، زینت آپارتمان

به نقل از آکاایران: گلوکســینیا یا ســی نــین ژیا از گیاهاهان خــانــــواده ژسنــریاسه، دارای بــرگ های مخملی، گل های شــفاف و براق ارغوانی و جز گیاهان گلخانه های گرم است و در فــصل تابســتان گل آن ظاهر می شود... 

گیاه گلوکسینا

آکاایران: چنانچه گلدان غنچه دار آن را انتخاب کنیم، مدت دو ماه گل های آن زینت بخش آپارتمان خواهد بود.
گل های مخملی قیف مانند درشت آن هشت سانتیمتر قطر دارد و لبه های گل به رنگ سفید، زیبایی آن را دوچندان کرده است. تکثیر آن برای افراد مبتدی بسیار مشکل است ولی به تدریج ظرف چند سال اشکالات برطرف می شود. گلوکسینیا احتیاج به آبیاری بسیار دقیق، تغذیه منظم و مرتب گلدان و هوای مرطوب دارد.
برای کشت پیاز گلوکسینیا بهتر است پیاز را طوری در گلدان قرار دهیم که قسمت توخالی آن به طرف بالا قرار گیرد و در گلدان ۱۲ سانتیمتری که در کف آن شن ریخته شده و محتوی خاک خلنگ، خاک برگ و پوده و کود پوسیده حیوانی است، قرار داده و روی آن را دو سانتیمتر از این خاک ریخته و با انگشت فشار دهیم. پس از مدتی جوانه گیاه از بالا و ریشه از پایین رشد می کند و این گلدانها در تابستان و پاییز همان سال گل می دهند.
همـچنین می توان بذر آن را در ظروف کم عمق با درپوش نایلونی که حاوی ماسه و خاک برگ پوسیده است، در خرداد ماه کاشته و در گلخانه گرم مرطوب یا هر محل مناسب دیگر قرار دهیم و به موقع به گلدان های استکانی و گلدان بزرگتر منتقل کرده تا در بهار سال بعد به گل بنشیند.

● نگهداری
▪ درجه حرارت؛ درجه حرارت مناسب برای گلوکسینیا بالاتر از ۱۵ درجه است و در زمستان نباید در دمای کمتر از ۱۵ درجه نگهداری شود.
▪ نور؛ محل پرنور آپارتمان برای این گیاه مناسب است و بهتر است دور از تابش مستقیم خورشید قرار گیرد.
▪ رطوبت هوا؛ هوای اطراف این گیاه را به وسیله گیاهان سبز، بشقاب اسفنج و اسپری مرطوب نگهدارید.

● مواظبت پس از اتمام گل دهی
آبیاری را پس از اتمام گل کمتر کنید و تغذیه یا کود مایع را قطع کنید و اجازه بدهید خاک گلدان کاملاً خشک شود. در این موقع آن را در حرارت ده درجه نگهداری کرده و در بهار پیاز را در کود تازه به طوری بکارید که سطح کود با سطح پیاز یکی باشد و قسمت خالی پیاز به طرف بالا قرار گیرد. گلدان را در محل گرمی قرار داده و به ندرت آب دهید تا جوانه پیاز بالا بیاید. سپس طبق آنچه که گفته شد آن را پرورش دهید تا به گل بنشیند. علاوه برکاشت بذر می توان قلمه برگی آن را نیز در اوایل تابستان در محل گرم و مرطوب قلمه زد.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران