گیاه آلاماندا

به نقل از آکاایران: آلاماندا یکی از گیاهان زیبای آپارتمانی است که انواع آن را از آمریکای استوایی می آورند. این گیاهان که دارای انواع رونده یا نسبتا پیچنده هستند برای زینت گلخانه های گرم به کار می روند و به خاطر داشتن برگ های براق و گل های خیره کننده خود طرفداران بسیاری دارند... 

گیاه آلاماندا

آکاایران: برای تزئین آپارتمان خود می توانید از آلاماندا کاتارتیکا که برگ های درشت زرد دارد یا از آلاماندا نریفکدا که هیکلی درشت تر داشته و برگ های زرد آن منقش به خطوط نارنجی رنگ است استفاده کنید. بهتر است این گیاهان را در جایی گرم و کاملا روشن مشابه محیطی طبیعی خودشان نگهداریم. کاشتن آنها خیلی آسان است و در فصل رویش نیاز به آب فراوان و مختصری کود دارند.
پس از تمام شدن گل یعنی در حوالی ماه های مرداد و شهریور باید آنها را به مدت ۵ و ۶ هفته در حالت استراحت یعنی نوع خشکی نسبی نگهداشت. تعویض گلدان آنها در صورت لزوم باید قبل از رسیدن فصل رویش گیاه صورت بگیرد و خاک آن را باید مخلوطی از خاک نو و خاک برگ و خاک چوب به نسبت مساوی انتخاب کرد و برای زیبایی بهتر چیدن سرشاخه ها به مقدار مختصر و بخصوص در انواع پیچنده آن فراموش نشود.  

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران