به نقل از آکاایران: یکی از گیاهان زیبای آپارتمانی که به رنگ های بسیار شاد و زیبا در طبیعت وجود دارد، کالسلر یا گل کفشک است. این گیاه دورگه از پیوند گونه های مختلفی که از شیلی آورده شده به دست آمده است...

گل کفشک

گل کفشک گیاهان فصلی به ارتفاع ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر هستند، که گل های بسیار جالبی به شکل صندل دارند به همین دلیل اسم آن از همین ریشه کالسئولوس به معنی کفش کوچک یا مشک چرمی گرفته شده است.گل های آنها جالب و به رنگ های زرد، نارنجی یا قرمز دیده می شود و روی رنگ متن اصلی لکه ها و نقطه هایی به رنگ های دیگر به چشم می خورد. زیباترین نژاد های این گیاه گون های با قد کوتاه و گل های درشت و نوعی دیگر با گل های کوچک ولی فراوان است.
با کاشتن بذر این گیاه در اواخر تابستان می توانید تعداد بی شماری از آن را به دست آورید که پس از چندبار نشاء کردن هر نهال در گلدانی محتوی مخلوطی از خاک باغچه های شن دار همراه با خاک سیاه و خاک برگ می کارند. این گیاه را در گلخانه های سرد و با تهویه زیاد پرورش دهید و در هنگام رویش تغذیه آنها با کود مایع ضروری است. این گیاهان از آغاز اسفندماه تا پایان اردیبهشت گل می دهد و در همین هنگام است که نهال های پرغنچه را به آپارتمان ها می آورند تا بیشتر از گل آنها استفاده شود.  
 
گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران