گیاهان سمی

1. شوکران آبی غربی : از جوهر این گیاه برای کشتن سقراط استفاده شد

سمی ترین گیاه,سمی ترین گیاهان جهان,آشنایی با سمی ترین گیاهان جهان

گیاهان سمی دنیا

2. گیاه کاستور : یکی از سمی ترین گیاهان دنیاست که در هند و آفریقا رشد می کند

 

سمی ترین گیاه,سمی ترین گیاهان جهان,آشنایی با سمی ترین گیاهان جهان

سمی ترین گیاهان

3. تاج الملوک :به کلاه شیطان شهرت دارد.

 

سمی ترین گیاه,سمی ترین گیاهان جهان,آشنایی با سمی ترین گیاهان جهان

سمی ترین گیاهان

4. درخت استرکنین : گفته می شود کلوپاترا ملکه مصر از این گیاه برای کشتن خدمتکارش استفاده کرده است.

 

سمی ترین گیاه,سمی ترین گیاهان جهان,آشنایی با سمی ترین گیاهان جهان

گیاهان سمی

5. خانه بدوش زهری : در آفریقای جنوبی رشد می کند.

 

سمی ترین گیاه,سمی ترین گیاهان جهان,آشنایی با سمی ترین گیاهان جهان

گل و گیاهان سمی

6. گل مار سفید : این گیاه مادر آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا را کشته است

 

سمی ترین گیاه,سمی ترین گیاهان جهان,آشنایی با سمی ترین گیاهان جهان

سمی ترین گیاهان

7. گیاه کیسه ای : به اتریکولاریا ماکروهیزا نیز شهرت دارد و طعمه های خود را می بلعد.

 

سمی ترین گیاه,سمی ترین گیاهان جهان,آشنایی با سمی ترین گیاهان جهان

سمی ترین گیاهان

8. گیاه کوزه بزرگ : برای انسان مرگ آور نیست ولی خطرناک محسوب می شود

 

سمی ترین گیاه,سمی ترین گیاهان جهان,آشنایی با سمی ترین گیاهان جهان

سمی ترین گیاهان

9. شیپور فرشته : به نفس شیطان کلمبیا نیز شهرت دارد.

 

سمی ترین گیاه,سمی ترین گیاهان جهان,آشنایی با سمی ترین گیاهان جهان

سمی ترین گیاهان

10. چشم های عروسک : به بانبری سفید نیز شهرت دارد و بر خلاف ظاهر زیبایش، به راحتی کشنده است.

منبع: گل و گیاه

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران