گیاه  آپارتمانی نخل کاریوتا

به نقل از آکاایران: گیاه آپارتمانی که به بلندی ۲/۱ متر می رسد. در گیاه بالغ هر برگ (فروند) شامل برگچه هایی مجزا به طول ۱۵ و پهنای ۱۰ سانتی متر است که نوک هریک از برگچه ها به نظر پاره پاره شده می آید.

نخل کاریوتا

نیازها: به مکان پرنور و مرطوب، آبیاری منظم و کود دهی نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی گراد می باشد. جهت پرپشت شدن گیاه جوانه های انتهایی را می چینند. ازدیاد: از طریق کاشت بذر و تقسیم گیاه در بهار امکان پذیر است. 

 گرداوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران