گیاه آپارتمانی آرالیای ژاپنی

گیاه آپارتمانی با برگهای لوبدار، براق و سبز تیره به قطر ۴۰-۲۰ سانتیمتر است. برای مکانهای سایه و خنک نیز مناسب است.

گیاه آرالیا

نیازها: به مکان سایه یا نور خوب، آبیاری مرتب و کوددهی در بهار و تابستان نیاز دارد. نور مستقیم آفتاب را نمی پسندد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۳ درجه سانتی گراد می باشد.
ازدیاد: از طریق کاشت بذر در بهار یا پاییز، تهیه قلمه در اوایل یا اواسط تابستان و خوابانیدن هوایی در بهار یا اواخر تابستان امکان پذیر است. 


گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران