به نقل از آکاایران: گل گندم از انواع گیاهان تزئینی زیبا با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است. فصل زمستان برای کاشت این گیاه مناسب است اما باید توجه داشت که دمای اتاق طوری تنظیم شود که کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد نبوده و از ۲۵ درجه سانتیگراد تجاوز نکند.

گل گندم

برای کاشت این گیاه، گلدان ها را از خاک سبک، مرطوب و غنی از ماسه و خاک برگ پرکرده و بذرها را در عمق ۲۵ سانتیمتری خاک بکارید. حداقل فاصله میان بذرها باید ۱۰ سانتیمتر باشد.
گلدان ها را در نورگیرترین قسمت آپارتمان و در معرض نور غیرمستقیم خورشید قرار دهید. آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل سه بار در هفته انجام شود. دقت کنید خاک گیاه قبل از آبیاری مجدد مرطوب شود.
مناسب ترین PH برای رشد گیاه، شش تا هفت و نیم است. برای تقویت گیاه می توان از بارورکننده های غنی از نیتروژن و پتاس استفاده کرد و هر سه هفته یک بار خاک گیاه را با استفاده از کودهای مایع تقویت کرد.
گل گندم از انواع گیاهان یک یا دو ساله است و پس از گذشت این مدت زمانی گل می دهد. تکثیر این گیاه از طریق قلمه زدن و بذر امکان پذیر است.

برای کاشت این گیاه، گلدان ها را از خاک سبک، مرطوب و غنی از ماسه و خاک برگ پرکرده و بذرها را در عمق ۲۵ سانتیمتری خاک بکارید. حداقل فاصله میان بذرها باید ۱۰ سانتیمتر باشد.
گلدان ها را در نورگیرترین قسمت آپارتمان و در معرض نور غیرمستقیم خورشید قرار دهید. آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل سه بار در هفته انجام شود. دقت کنید خاک گیاه قبل از آبیاری مجدد مرطوب شود.
مناسب ترین PH برای رشد گیاه، شش تا هفت و نیم است. برای تقویت گیاه می توان از بارورکننده های غنی از نیتروژن و پتاس استفاده کرد و هر سه هفته یک بار خاک گیاه را با استفاده از کودهای مایع تقویت کرد.
گل گندم از انواع گیاهان یک یا دو ساله است و پس از گذشت این مدت زمانی گل می دهد. تکثیر این گیاه از طریق قلمه زدن و بذر امکان پذیر است.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران