به نقل از آکاایران: گیاه شامه دورا (chamedora) از خانواده پالماسیا و قابل کاشت در گلدان های آویز و سفالی است. این گیاه برای رشد نیازمند آب و هوای گرم و مرطوب است. بهترین فصل برای کاشت این گیاه تابستان است. دقت کنید دمای اتاق کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد نباشد.

گیاه شامه دورا

گلدان ها را در مکانی نورگیر قرار داده و آن را از خاک مرطوب و غنی از ماسه و خاک برگ پر کنید.
آبیاری گیاه باید بطور مرتب و حداقل دو بار در هفته انجام شود. دقت کنید خاک گیاه قبل از آبیاری مجدد خشک باشد.
استفاده از بارورکننده های محلول هر چهار هفته یک بار به رشد بهتر گیاه کمک می کند. هر دو ماه یک بار گیاه را هرس کرده و برگ های زرد را از آن جدا کنید.
توصیه می شود با اندازه گیری PH خاک از اسیدی بودن آن اطمینان حاصل کنید. مناسب ترین PH برای رشد گیاه شامه دورا شش و نیم است. تکثیر این گیاه از طریق کاشت بذر امکان پذیر است.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران