به نقل از آکاایران: گل ژنوس از خانواده آزالیه و از انواع گیاهان چند ساله است که به راحتی می توان آن را در فضای آپارتمان پرورش داد.
برای کاشت این گیاه در فصل زمستان، گلدانی را از خاک مرطوب و غنی از خاک برگ، ماسه و بارور کننده های آلی پر کنید و بذرها را در عمق ۱۵ سانتی متری خاک بکارید.

گل ژنوس

 دقت کنید حداقل فاصله میان بذرها، ۱۰ سانتی متر باشد. دمای اتاق نباید کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد باشد. آبیاری گل ژنوس باید روزانه و بطور مرتب انجام شود. این گیاه برای رشد نیازمند خاک مرطوب است. برای زهکشی بهتر خاک می توان، در کف گلدان دو یا سه سوراخ ایجاد یا از یک زیر گلدانی بزرگ استفاده کرد. گلدان ها را در مکانی نورگیر اما در معرض نورغیرمستقیم خورشید قرار دهید. نور مستقیم خورشید، باعث زرد شدن رنگ برگ ها و پژمردگی گیاه می شود.
مناسب ترین ph خاک برای رشد گل ژنوس، شش و نیم است. استفاده از بارورکننده های محلول هر سه هفته یکبار به رشد بهتر گیاه کمک می کند. تکثیر گل ژنوس از طریق بذر و قلمه در فصل تابستان امکان پذیر است.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران