گیاه آکانتاسه

به نقل از آکاایران: گیاه آکانتاسه، از انواع گیاهان زینتی با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است.
برگ های همیشه سبز و زیبای این گیاه، بارزترین ویژگی آن است. برای کاشت، بهتر است از گلدان ها در اندازه بزرگ استفاده شود.

گیاه آکانتاسه

گلدان ها را از خاک سبک غنی با خاک برگ و کودهای گیاهی پر کرده و آنها را در گرم ترین نقطه آپارتمان قرار دهید. این گیاه برای رشد نیازمند آب و هوای مرطوب است.
از این رو توصیه می شود در محل کاشت گیاه از دستگاه بخور برای تأمین رطوبت استفاده شود. آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل هر دو روز یکبار انجام شود.
خاک گیاه بهتر است همیشه مرطوب باشد و برای زهکشی بهتر می توان از یک زیرگلدانی بزرگ استفاده کرد.
استفاده از خاک گلدان با PH اسیدی به رشد بهتر گیاه کمک می کند. تکثیر این گیاه از طریق قلمه زدن امکان پذیر است

 گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران