مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - گل گیس سفید
 
به نقل از آکاایران: یکی از گیاهان زیبای آپارتمانی سفالرس سینیس گیس سفید یا پیرانه سر است. اینها صفاتی است که بسیار برازنده این گیاه که رشد بسیار کندی هم دارد، است...

گل گیس سفید

این گیاه به ندرت قبل از رسیدن به ارتفاع ۶ متر گل می دهد بنابراین آن را بیشتر به خاطر موهای بلندی که از هاله هایش آویزان می شود و بر فراز هر ساقه پوششی پشمی و سفید و درخشان شبیه به کلاه گیس ایجاد می کند، می کارند. گیس سفید در زمستان تابع رژیم خشک یا تقریبا خشک است و در تابستان باید به اعتدال آب داده شود. شما باید این گیاه را یک زهکشی کامل بکنید تا بتوانید آب زیادی داخل خاک را تخلیه کنید چون این کار برای گیاه ضروریست. این گیاه نیاز به اشعه مستقیم خورشید دارد چون در سرزمین اصلی خود مکزیک از این نیاز بهره مند بوده است.  

ویرایش و تلخیص:آکاایران