پتریس یا سرخس 

به نقل از آکاایران: یکی از مقاوم ترین و ارزشمندترین گیاهان آپارتمانی پتریس یا سرخس معمولی است. زادگاه این گیاه چین و ژاپن است و گیاهی است محکم که دارای برگ های قوی و برافراشته که به صورت دسته گلی دور هم جمع شده است که این برگ ها به تدریج به اطراف متمایل می شوند و رشته های دراز و باریکی را تشکیل می دهند. این گیاه به سبب مزایای تزئینی و سازگاریش با محیط متداول ترین فوژر آپارتمانی است.

نگهداری گیاه پتریس

آکاایران: پتریس کرتیکا یک نوع از این گیاه است که دارای خط سفیدی در میان برگچه هاست. پتریس ها در گلدان ها نسبتا تنگ ولی کاملا زهکشی شده می کارند و خاک آنها را مخلوطی از خاک چوب و خاک برگ انتخاب می کنند. هنگام تعویض گلدان این گیاه اسفندماه است و تمام آنها به جز نوع ابلق را در جایی کاملا روشنی قرار می دهند. حرارت لازم برای این گیاه حرارتی معتدل بوده و به آب مرتب نیاز دارد و در تابستان می توان هر هفته تغذیه آنها را با مقداری کود محلول در آب تکمیل کرد. این گیاه برای آپارتمان ها بسیار مناسب است به طوری که مدت ها می توان آنها را در آنجا نگهداری کرد. 

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران