اطلاعات عمومی

پرورش گیاه | گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان

 

پرورش فلفل زینتی در منزل

پرورش فلفل زینتی در منزل

برای پرورش این گیاه باید بدانید که فقط در تابستان می شود خارج از گلخانه نگهداری شود. مخلوطی از دو قسمت کود دامی پوسیده، یک قسمت خاک باغچه و م
صفحه 1 از 51
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات