سیمرغ

در این مطلب می خواهیم سری به یک جشن سنتی عروس و دامادهای بندری بزنیم و بیشتر با این رسم و زیبایی های آن آشنا شویم

آداب عروسی سنتی در بندرعباس

رسم و رسوم ازدواج در شهرهای مختلف کشور با فرهنگ های متفاوت، به زیبایی های این جشن افزوده است. معمولا برای همه ما مقدور نیست که در چنین مراسم سنتی شرکت کنیم اما در مطلب امروز می خواهیم سری به یک جشن سنتی عروس و دامادهای بندری بزنیم و بیشتر با این رسم و زیبایی های آن آشنا شویم.

رسوم «ساخت برون»  و «حنابندان» چگونه است؟

قبل از هر چیز باید بدانید که ساخت و حنابندان اصلی ترین بخش عروسی بندری را تشکیل می دهند. ساخت که اسم مصدر یا مصدر متعدی چَم است، یعنی ساختن، سازش، ساختگی، آمادگی، ساز و برگ، ساخته و طرز شکل و فرم چیز ساخته شده .

عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!

جهاز برون عروسی بندری

با توجه به این معانی، «ساخت» در فرهنگ مردم هرمزگان به چم یعنی بردن لباس عروس از خانه داماد به منزل عروس همراه با ساز و آواز و پایکوبی می گویند.

خوانچه

خوانچه، سینی یا سینی هایی محتوی نقل و نبات و حنا و گلاب و پارچه های رنگارنگ و لباس های آماده است که بر سر می نهند و از کوی و برزن همراه با ساز و دهل به منزل عروس می برند و توسط زنان به حاضران مجلس نشان داده می شود.

عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!

خوانچه عروسی بندری

این رسم دیرینه هنوز هم رواج دارد و به اصطلاح ، «ساخت بَرون» نامیده می شود.

مراسم حنابندان

مراسم حنابندان هم یکی، دو شب قبل از عروسی شروع و شب آخر ختم می شود. بدین ترتیب که عده ای از نزدیکان عروس و داماد درمنزل آن دو جمع می شوند و طی مراسمی دست و پای عروس و داماد را با خمیر حنا رنگین می کنند.

عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!

مراسم عروسی بندری

در جریان حنا بندان معمولا هشت زن، چهار نفر سمت راست و چهار نفر سمت چپ عروس و داماد قرار می گیرند و درحالی که هر یک دستمالی در دست دارند، ابیاتی را می خوانند.

عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!

آداب عروسی بندر

پس از اتمام کار دست و پای حنا بسته را با دستمال های مخصوص سه گوش زری دوزی شده می بندند. عروس و داماد در همان حالت شب را به صبح می رسانند و بامدادان دست و پا را می شویند.

عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!

عروسی در جنوب

در شب حنابندان یک بشقاب حنا از خانه عروس به خانه داماد و متقابلا یک بشقاب حنا از خانه داماد به خانه عروس فرستاده می شود.

عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!عروسی سنتی بندر، از جهازبرون تا پاشویه در گلاب!

آداب و رسوم عروسی


.

منبع : seemorgh.com