آکاایران: نوروز خوانی در ایران

تاریخچه نوروز خوانی

پیشینه این گونه آواز مربوط به دوران قبل از اسلام می باشد که در بعضی از کتب تقریبا دین زرتشتی و در ستایش اهورا مزدا و همچنین در توصیف طبیعت و زیبایی فصل بهار و ستایش شاهان و امیران آمده است. بعد از ورود اسلام و مذهب شیعه این گونه آواز با مفاهیم مذهبی و روایات اسلامی آمیخته شدند.[۱][۲] درباره نوروزی خوانی برای نخستین بارالکساندر خوتسکو ایرانشناس روسی در سال ۱۸۴۲ در کتابی در مورد فرهنگ و گویش های شمال ایران که در لندن به چاپ رسیده اشاره شده است.[۳]

شیوه نوروز خوانی

در نوروز خوانی افرادی که به آنها نوروز خوان گفته می شده است پیش از آغاز فصل بهار به صورت دوره گردی به شهرها و روستاهای مختلف می رفتند و اشعاری در مدح بهار یا با ذکر مفاهیم مذهبی به صورت بداهه یا از روی حافظه می خواندند. این اشعار به زبان فارسی و یا زبان های محلی بوده است و پس از اسلام اغلب پس از ستایش خدا در مدح امامان شیعه گفته می شده است. این اشعار بیشتر بصورت ترجیع بند بوده و توسط یک یا چند شخص همزمان خوانده می شده است

متن شعر کامل نوروز خوانی

متن کامل شعر نوروز خوانی

همی خوانم امام اولین را
شه کشور امیرالمومنین را
وصی و جانشین یعنی علی (ع) را
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز ……..

امام دومین هم دسته ی گل
شفاعت می کند او بر سر پل
حسن بابش سوار است او به دلدل
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

امام سومین شاه جهان است
بود نامش حسین شاه یگانه ست
محمد را بمحراب می رساند
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

امام چارمین زین العباد است
گل باغ حسین اما مراد است
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

امام پنجمین پنجاه بلا را
بگردان دور از این دولتسرا را
خصوصا هم از این دولتسرا را
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

امام ششمین شاه مدینه
الهی نوجوانت بد نبینه
الهی نوجوانت خیر ببینه
گل عشرت به کام دل بچینه
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

امام هفتمین موسای کاظم

ز نور او منور گشته عالم
چو بلبل در قفس تاکی بنالم
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نوروز

امام هشتمین شاه خراسان
بکن تلخی ی جان کندن تو آسان
بهار آمد همه جا شد گلستان
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نوروز

امام نُه قدم آید به میدان
ملائک بر سرش خوانند قرآن
یقین دین محمد برقرار است
علی در خدمت پروردگار است
به حق حرمت آیات قرآن
تو صاحبخانه راخوشحال گردان
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نوروز

امام ده در این دنیای فانی
نگهدار زمین و آسمانی
بده بر صاحبخانه زندگانی
الهی صاحبخانه در نمانی
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهیدمژده که آمد عید نوروز

امام یازدهم در روز محشر
شفاعت می کند او با پیمبر
به حکم خالق و خلاق داور
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نوروز

امام دوازدهم مهدیش نام است
تمام کل عالم را امام است
بدانید حضرت صاحب زمان است
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

حتما بخوانید :  بازیگران در سیزده بدر 96 + عکس بازیگران ایرانی در 13 بدر

خدایا صاحبخانه را خوشحال گردان
جوانان ورا داماد گردان
عروسش صاحب اولاد گردان
به یاسین و الف لام و به فیروز
دهید مژده که آمد عید نـــــــوروز

هوا سرد است و بگرفته صدایم
که چند تا تخم مرغ باشد دوایم
ایا همشیره ی فرخ لقایم
بکش زحمت بیار عیدی برایم
جوانت خیر ببینه از دعایم

عکس های نوروزخوانی در مازندران

تصاویر آئین نوروزخوانی در مازندران

نوروز خوانی یا بهار خوانی، گونه ای از آواز خوانی است که در گذشته در ایران رواج داشته است و در حال حاضر خاستگاه این گونه آواز خوانی بیشتر در استان های مازندران و گیلان است.

در نوروز خوانی افرادی که به آنها نوروز خوان گفته می شده است پیش از آغاز فصل بهار به صورت دوره گردی به شهرها و روستاهای مختلف می رفتند و اشعاری در مدح بهار یا با ذکر مفاهیم مذهبی به صورت بداهه یا از روی حافظه می خواندند. این اشعار به زبان فارسی و یا زبان های محلی بوده است و پس از اسلام اغلب پس از ستایش خدا در مدح امامان شیعه گفته می شده است. این اشعار بیشتر بصورت ترجیع بند بوده و توسط یک یا چند شخص همزمان خوانده می شده است. عکس های مجید نیکجو عکاس مهر از این مراسم را در زیر می بینید.

آکاایران: نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران )

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا
نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

نوروز خوانی در شمال ایران

نوروز خوانی در شمال ایران

با آواها و نواهای فرح بخش، نوروز خوان ها ، بالاجاده ای ها این کهن فرهنگان گوشه شمال غربی گلستان زمین به استقبال سال نوین و نوروز باستانی می روند. نوروزخوانی ترانه عاشقانه، عارفانه و مدح گونه نوروز خوان است. نوروزخوان، بهارى پر از عشق و امید و برکت را به مردم نوید می دهد. قدمت این آیین مازندرانی به پیش از اسلام باز می گردد و پس از اسلام نیز ابیاتی در مدح و ستایش پیامبر(ص) و ائمه اطهار به آن افزودند. نوروزخوانان در خطه ی دریای کاسپین طلیعه سال نو را به مردم بشارت می دهند.

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

دو هفته پیش از فرارسیدن سال نو، نوروزخوان با لباس محلی و به همراه یکی از دستیارانش به در خانه های مردم می رود و پس از خواندن اشعاری از قدرت حق تعالی در زمینه خلقت بشر از حضرت آدم تا حضرت خاتم (ص) و ائمه اطهار (ع) برای ساکنان آن منزل، آرزوی سلامت، تندرستی و برآورده شدن خواسته هایشان را می کند .

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

نوروزخوانان با دریافت انعام یا تبرک به خانه دیگران می روند تا بشارت طلیعه سال نو را به مردم اعلام کنند.

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

دسته هاى نوروزخوان به در خانه مردم مراجعه و شروع به آوازخوانى می کنند، تا صاحب خانه هدیه اى به آنها بدهد. هدایا معمولا پول نقد، آرد، برنج، تخم مرغ، قند و شکر است و میزان آن به کرم الطاف صاحب خانه بستگى دارد.

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

در گذشته نوروز خوانان چند نفر بودند که یک نفر اشعار را می خواند، یک نفر ساز می زد، نفر دیگر که به آن کوله کش (بارکش) می گفتند هدایا را در خورجین اسب می گذاشت و راهی و خانه به خانه می شدند. که در عصر حاضر کسی ساز شورش را نمی نوازد.

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

به در خانه های مردم می روند و می خوانند: اول به نام خدا، سلام بر ته ای آقا/بئومه دولت سرا، سر کشمبه همه جا/غاصه ره دمبه پی یا، درنه عیید ماه/نوبهار موارک بو، لاله زار موارک بو

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

نگاه دختران دم بخت از تالار خانه به نوروز خوانان نگاهی است که نغمه سالی پر از امید و آرزو را دارد و نغمه نوروز خوانان شاید نغمه آشنای جوان دم بختی است که در هیبت نوروز خوان و آواز نوروز خوانی بهار را مژده می دهد و زندگی نو و طبیعتی نورسته و یا بر آوردن آرزویی در دل را نوید می دهد.

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

نوروز خوانی در بالاجاده و فرهنگ بالاجاده ای ها تنها مژده جشنی چند روزه و صوری نیست بلکه پیامی است که هر ساله با مضامین خاص خود تعالی شخصیتی و اجتماعی را نوید می دهد و نورستگی طبیعت را با نوخواهی انسان پیوند می زند تا در سایه توجه به عمق هستی و آفرینش، تحولی اساسی در منش شخصی و زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد شود.

حتما بخوانید :  سریال پیکسل به همراه بازیگران این سریال و عکس های پشت صحنه

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

رسم حاجی فیروز در واقع برگرفته از آیین نوروز خوانی باستان می باشد.

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

نوروز خوان ها .

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

نوروز خوان ها

مراسم های نوروز خوانی در ایران

مراسم نوروز خوانی، آئین مژده بهار برای ایرانیان

نوروزخوانی مراسمی است که ۲ یا ۳ هفته پیش از نوروز در روستاها و شهرهای ایران خوانده میشود و آغاز بهار و فرارسیدن خانه تکانی را به همه مژده می دهد.با کجارو همراه باشید با توصیف بیشتر این آیین ارزشمند.

مراسم نوروزخوانی که از دهم اسفند آغاز میشود در مناطقی از ایران همچون دو سوی البرز، طالقان و سمنان بیشتر در مازندران اجرا میشود.قالب اشعار نوروز خوانان به صورت بداهه خوانی است و خواندن اشعار بداهه، یکی از ویژگی های مهم یک نوروز خوان با تجربه است و خواندن اشعار گاهی به همراهی ساز و گاهی تنها اجرا می شود و بسیاری از اشعار به لهجه مازندرانی یا فارسی خوانده می شود

نوروز خوانان افرادی هستندکه یک نفراز آنها اشعار را می خواند، یک فرد که ساز می زند و نفر دیگر که به آن کوله کش یا بارکش می گویند، به در خانه های مردم می رود و آواز محلی می خواند:

باد بِهارون بِیَمو / نِئروز سِلطون بِیَمو

مژده هادین دوستان رِ / گل بیَمو گلستون رِ

بهار آمد بهار آمد خِش آمد / علی با ذولفقار آمد، خوش آمد

نِئروزتان نِئروز دیگر / شِه ما رِ سال نِئ بووئه مِوارِک

صاحب خانه نیز با اهدای پول، شیرینی، گردو، تخم مرغ و نخود و کشمش از آنان پذیرایی می کند. با ورود نوروز خوانان به روستاها، افراد محلی، آنان را در کوچه پس کوچه ها همراهی کرده و هر یک از افراد به نوبت و توان خود مبالغی پول به آنان می دهند.

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

علاوه بر نوروز خوانان، افرادی به نام حاجی فیروز یا حاجی نوروز، با پوشیدن لباسی سرخ و صورتی سیاه و دایره ای در دست، فرا رسیدن نوروز را با نواختن دایره و خواندن اشعاری عامیانه و مضحک و در وزن های دو و چهار یا شش و هشت نوید می دهند.

سیروس مهدوی، پژوهشگر تاریخ مازندران، با اشاره به اینکه مراسم نوروز خوانی برنامه ای اسطوره ای بوده که در بنیاد پارسی و هر مکانی به شکل خاص خود تعریف شده است و پیوندی میان تفکر روحوضی و بانو اسفندارمزد در ایران باستان حافظ گیاهان در زیر زمین است، به این شکل به گیاهان در زیر زمین گرما می دهد تا آنان از میان نروند و با آمدن بهار شکوفا می شوند.

نوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکانوروز خوانی ( تاریخچه و عکس ها و شیوه نوروز خوانی در ایران ) -آکا

مهدوی یادآور شد

کسانی که در هنگام نوروز خوانی نوید پیروزی و آمدن بهار را می دهند افرد مختلف به آنها انعامی پرداخت می کنند در حالی که در گذشته هیچ چیزی به آنها پرداخت نمی شد و همان طور که بابانوئل به مردم هدیه می دهد نوروزخوان ها نیز هدیه ای از جنس آمدن بهار را به مردم هدیه می داند

نوروز خوانی سبزوارعکس های

عکس نوروز خوانی در سبزوار

نوروز خوانی یا بهارخوانی یا نوروزی، آیینی است که در گذشته در ایران رواج داشته است. خاستگاه این آیین بیشتر در استان های مازندران و گیلان بوده است.

آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار
آیین نوروز خوانی در سبزوار

.

منبع :