آکایران :لباس زیبای زنان کًردستان

بنا به گزارش آکاایران : زنان کردستان طی قرون متمادی با لباس محلی خود پیوند عاطفی، عقیدتی و سنتی شدیدی برقرار کرده اند و علاقه زیادی به حفظ و نگهداری لباس سنتی خود که نشانگر هویت فرهنگی آن هاست، دارند.

لباس بانوان کردستانی از پیراهن بلندی تا روی پنجه پا که گاهی با پولک های رنگارنگ تزئین شده و روی آن یک نیم تنه به نام «سوخمه»، از پارچه زری یا مخمل پوشیده و بالای سوخمه گاهی پوششی به نام «کوا» که از پشت تا پایین پا کشیده شده و روی آن را نیم تنه ای به نام «سلته» می پوشند، تشکیل می شود. پوشیدن هر یک از این لباس ها بستگی به سلیقه ایشان دارد

لباس سنتی

لباس بانوان کردستانی از پیراهن بلندی که تا روی پنجه پا کشیده شده تشکیل می شود.

لباس مردم کردستان

آداب و رسوم

به نیم تنه که روی لباس زنان کردستانی پوشیده می شود سوخمه می گویند.

لباس محلی

فرهنگ زندگی

مدل لباس محلی زنان کًردستان

منبع:dana.ir

منبع :