سایت لقمه

چهارمین و پنجمین دوره مسابقه عکاسی از سفره‌های حسینی به همت سایت لقمه و در بخش خصوصی و با حمایت موسسه توسعه هنرهای معاصر معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
نمایشگاه عکس « سفره‌های حسینی» با نمایش آثاری از یدا... عبدی، محمدمهدی رحیمیان و محمدصالح حجت الاسلامی... و با حضور شخصیت های فرهنگی و هنری عصر پنجشنبه 16 آبان ماه در گالری اصلی فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد.

این نمایشگاه متشکل از عکس‌های چهارمین و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌های حسینی است که در آن72 تابلوی عکس از مراسم نذری امام حسین (ع) از اقصی نقاط ایران و عراق، از 55 عکاس روی دیوار رفته است.

این نمایشگاه تا تاریخ 27 آبان ماه در گالری اصلی فرهنگسرای نیاوران دایر است. علاقه مندان می توانند همه روزه از ساعت 10 تا 19 و روزهای تعطیل 14 تا 19 از این آثار دیدن کنند .

سفره های ایرانی اسلامی
مسابقه عکاسی

نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

فراخوان مسابقه عکاسی
عکاسی از سفره نذری
محمد صالح حجت الاسلامی دبیر مسابقات سفره‌های ایرانی اسلامی

عکس نذری
سفره‌های حسینی
بازدید علی مرادخانی از نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

سفره‌های افطاری
حجت الاسلامی

نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

محمد صالح حجت الاسلامی
سایت لقمه
نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

سفره های ایرانی اسلامی
مسابقه عکاسی
نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

فراخوان مسابقه عکاسی
عکاسی از سفره نذری
نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

عکس نذری
سفره‌های حسینی
نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

سفره‌های افطاری
حجت الاسلامی
بازدید علی مرادخانی از نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

محمد صالح حجت الاسلامی
سایت لقمه
نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

سفره های ایرانی اسلامی
مسابقه عکاسی
نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

فراخوان مسابقه عکاسی
عکاسی از سفره نذری

عکس نذری
سفره‌های حسینی
نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

سفره‌های افطاری
حجت الاسلامی
نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران

محمد صالح حجت الاسلامی
سایت لقمه

نمایشگاه آثار منتخب چهارمین ‌و پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌‌های حسینی در فرهنگسرای نیاوران
منبع : seemorgh.com